Місцеве самоврядування


Каталог інвестиційних пропозицій

Каталог інвестиційних пропозицій

Каталог підготовлено в рамках проекту “Школа залучення інвестицій для західноукраїнських органів місцевої влади”. До нього увійшли інвестиційні пропозиції 12 міст Західної України з кількістю населення від 10 до 50 тисяч. Каталог інвестиційних пропозицій надруковано трьома мовами: українською, англійською та польською.

Проект співфінансований в рамках програми “Польська допомога задля розвитку 2014/2015” Міністерства закордонних справ РП.

Посібник із залучення інвестицій

Посібник із залучення інвестицій

“Посібник із залучення інвестицій”/ Яцек Адамчик, Войцех Одзімек, Марія Пйонтковска. – Краків: MISTiA FRDL, 2015. – 192 с. + CD

“Посібник із залучення інвестицій” підготовлено у результаті проекту “Школа залучення інвестицій для західноукраїнських органів місцевої влади” і серії лекцій та семінарів, які відбулися на території України за участі представників органів місцевого самоврядування, інституцій з бізнес-оточення та експертів. Дана праця носить характер путівника по найважливіших темах, в яких охоплено питання аналізу глобального інвестиційного ринку, створення інвестиційної пропозиції, структури органів промоції інвестицій, безпосередніх контактів з інвесторами і наведено приклади конкретної діяльності.

У матеріалах посібника використано досвід польських інституцій, які займаються залученням інвестицій, промоцією економічного потенціалу і формування конкурентоздатної позиції міст і регіонів, накопичений практично від початку дев’яностих років минулого століття.

Проект співфінансований в рамках програми “Польська допомога задля розвитку 2014/2015” Міністерства закордонних справ РП.

Інформаційна політика органів місцевої влади

Інформаційна політика органів місцевої влади

Процак О. Інформаційна політика органів місцевої влади. – Львів: Інститут політичних технологій, 2008. – 68 с.

У брошурі представлено основні питання формування та реалізації інформаційної політики органами місцевої влади: правове регулювання; організація роботи інформаційних служб; форми та інструменти взаємодії із ЗМІ.

Для представників інформаційних служб органів місцевої влади, лідерів громадських організацій, журналістів.

Громадські слухання. Методичний порадник

Громадські слухання. Методичний порадник

Громадські слухання. Методичний порадник/ Уклали О.Процак, М.Костюк. – Львів: ЛМГО “Інститут політичних технологій”, 2001. – 56 с.

У пораднику подано методику підготовки та проведення громадських слухань як ефективного інструменту залучення громади до процесу ухвалення рішень. Адресовано представникам органів місцевого самоврядування, лідерам громадських організацій, територіальних громад.

Це видання стало можливим завдяки підтримці Міжнародного фонду “Відродження” в рамках проекту “Громадський вимір освітніх змін у місті Львові”.

Основні засади освітньої політики міста Львова

Основні засади освітньої політики міста Львова

Основні засади освітньої політики міста Львова. Стратегічний документ. – Львів: Інститут політичних технологій, 1999. – 48 с.

Перша в Україні спроба опрацювати стратегію розвитку освіти на місцевому рівні. Цей стратегічний документ розроблявся під час низки семінарів, участь у яких брали представники уряду, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових та освітніх установ, бізнесу, міжнародні експерти. Експертну підтримку надав Міжнародний центр перспективних досліджень (Київ).

Видання здійснено в рамках проекту “Розробка стратегії освітньої політики міста Львова” за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.