ХТО МИ


ГО “Інститут політичних технологій” – це незалежна, неприбуткова організація, заснована у 1998 році.

Інститут ставить собі за мету сприяння розбудові України як демократичної правової держави з ринковою економікою та відкритим громадянським суспільством, підтримку та зміцнення місцевого самоврядування, утвердження ідей демократизації самоврядного процесу, вивчення, узагальнення та поширення досвіду з розвитку ініціативи та самодіяльності територіальних громад, акумулювання фінансових коштів та матеріальних засобів для підтримки та сприяння розвиткові місцевого самоврядування.

Інститут політичних технологій реалізовує проекти у трьох сферах:

  • підтримка місцевого розвитку, забезпечення прозорості діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування та участі громадян у процесах ухвалення рішень на місцевому рівні;
  • забезпечення демократичності та прозорості виборчого процесу, підвищення фахового рівня організаторів виборів;
  • інформаційно-просвітницька діяльність у сфері європейської інтеграції.

Цільові групи, на які спрямовано нашу діяльність:

  • органи місцевого самоврядування;
  • активісти територіальних громад;
  • громадські організації;
  • місцеві осередки політичних партій;
  • організатори виборчих процесів.

Ми маємо досвід організації та проведення різноманітних комунікативних заходів – конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, громадських слухань; проведення аналітичних досліджень; розробки та реалізації навчальних програм у сфері залучення громадян до місцевого самоврядування, організаційного забезпечення прозорості місцевої влади, європейської інтеграції, виборчого законодавства.